לפני תחילת תהליך הבניה חשוב להעלות את נושא פינוי פסולת הבניין עם קבלן הבניה שלכם.

פסולת בניין מושלכת במקומות אסורים ברחבי הארץ, השלכת פסולת במקומות שאינם מורשים מובילה למפגעים סביבתיים חמורים וכמו כן למפגע בנראות ובערך הקרקע. הפסולת הנוצרת מבניה עלולה להכיל גם רכיבים רעילים, במשרד לאיכות הסביבה קם גוף  אשר מפקח על תהליך פינוי הפסולת למקומות מוסדרים.
חוק התכנון והבניה קובע- בעת הנפקת היתר הבנייה יקבעו תנאים מראש בנוגע לפינוי מתוכנן של פסולת הבניין. לועדה המקומית אין דרך להעריך את כמות הפסולת שתיווצר בתהליך הבניה, ולכן קשה מאוד לאכוף את הנושא כנוהל בשגרה. המשרד לאיכות הסביבה הוציא נוהל מסודר המפרט את כלל המדדים בכל הקשור לכמות פסולת הבניין המיוצרת בכל אתר בניה. הנהלים עברו בדיקה והתקבלו ע"י המשרד לאיכות הסביבה, איגוד מהנדסי הערים בישראל, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל ומרכז השלטון המקומי.
במרוצת השנים החלו הרשויות המקומיות בנקיטת פעולות למניעת השפיכה הפירטית של פסולת בניין בשטחים פתוחים ע"י מינוי מפקחים של המשרד לאיכות הסביבה אשר תפקידן ללכוד משאיות פסולת עבריניות המפנות את פסולת הבניין למקומות שאינם מורשים, וע"י חיוב של כל יזם בניה להיות בקשר עם אתר מורשה לקליטת פסולת הבנין המפונה.
בארץ קיימים מספר חברות לפינוי פסולת בניין אשר תפקידן לדאוג לפנות את הפסולת למקום המורשה ולמקום שהוגדר מראש. חשוב לשכור חברה מוכרת עם ניסיון בפינוי פסולת בניין המכירה את האתרים השונים.

לפני תהליך הבניה חשוב לוודא כי קבלן הבניה שלכם השיג את כל האישורים הנדרשים לפינוי פסולת בניין, על מנת למנוע קנסות מיותרים ועיכוב בתהליך הבניה.